Những Đơn Hàng Chất Lượng Với Số Lượng Khủng Đầu Năm 2023

Những Đơn Hàng Chất Lượng Với Số Lượng Khủng Đầu Năm 2023

Những Đơn Hàng Chất Lượng Với Số Lượng Khủng Đầu Năm 2023

Những Đơn Hàng Chất Lượng Với Số Lượng Khủng Đầu Năm 2023

Để không làm chậm tiến độ của các đơn vị lắp trạm, SDMIX đã cố gắng quay lại làm việc trong mùng 6 Tết.

Vừa qua đã xuất đi khoảng:

6 cây Φ219 6m5 

 4 cây Φ273 8m

6 cây Φ273 7m 

Với chất lượng tốt, hoạt động ổn định và được cải tiến không ngừng. SDMIX dần dần được các đơn vị lắp trạm, nhà máy bê tông đánh giá cao.

Chia sẻ:
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ XÂY DỰNG SDMIX VIỆT NAM CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ XÂY DỰNG SDMIX VIỆT NAM CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ XÂY DỰNG SDMIX VIỆT NAM CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ XÂY DỰNG SDMIX VIỆT NAM CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ XÂY DỰNG SDMIX VIỆT NAM CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ XÂY DỰNG SDMIX VIỆT NAM CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ XÂY DỰNG SDMIX VIỆT NAM CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ XÂY DỰNG SDMIX VIỆT NAM CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ XÂY DỰNG SDMIX VIỆT NAM CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ XÂY DỰNG SDMIX VIỆT NAM CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ XÂY DỰNG SDMIX VIỆT NAM CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ XÂY DỰNG SDMIX VIỆT NAM CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ XÂY DỰNG SDMIX VIỆT NAM CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ XÂY DỰNG SDMIX VIỆT NAM CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ XÂY DỰNG SDMIX VIỆT NAM CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ XÂY DỰNG SDMIX VIỆT NAM CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ XÂY DỰNG SDMIX VIỆT NAM
Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0961882511
0961882511